НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ) – ОСТАЛА ОПРЕМА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 5

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
(ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ) – ОСТАЛА ОПРЕМА
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 5:
Партија 1: Опрема за кројачки салон
Партија 2: Бицикл
Партија 3: Опрема за фризерски салон
Партија 4: Опрема за козметички салон
Партија 5: Грејно тело
 
Рок за пријављивање: 
9. јун 2021. године