ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ 2020-2025 И АКЦИОНОГ ПЛАНА - ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ