ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ - ДРВА ЗА ОГРЕВ