Документа

Година: 2017
Назив Број документа Орган Величина Документа
План рада инспекције за комуналне послове у 2018. години 355-1-91/2017-IV-04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 526 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 263 kB PDF icon План
Година: 2018
Назив Број документа Орган Величина Документа
Годишњи план инпекцијског надзора за 2018. годину (канцеларијска и теренска контрола) Одељење за буџет и финансије 89 KB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2019. години 355-1-70-IV-02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 483 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 220kB PDF icon План
Година: 2014
Назив Орган Величина Документа
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Бач, 2015-2019. године Скупштина општине 720 kB PDF icon План
Година: 2019
Назив Број документа Орган Величина Документа
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2020. годину Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 320 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину - просветни инспектор 61-1-23/2019-IV-01 Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове 156kB PDF icon План

Pages