Документа

Година: 2020
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Oпштине Бач за 2021. годину 016-04-13-4/2020-IV-04 Одељење за буџет и финансије 31/03/2020 498 Kb File План
Грађански водич кроз буџет за 2020. годину - I ребаланс Одељење за буџет и финансије 20/02/2020 1,95 MB File Грађански водич
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2020.годину 011-1/2020-I Скупштина општине 07/02/2020 2,94 MB PDF icon Одлука
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2020.годину 400-1-12/2020-IV-04 Одељење за буџет и финансије 30/01/2020 146 kB PDF icon Извештај
Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2020 годину 020-3-10/2020-II Општинско веће 15/01/2020 2,32 MB Package icon Одлука
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2020. годину 400 -1-10/2020-IV-04 Одељење за буџет и финансије 06/01/2020 2.9MB Package icon Обрасци
Година: 2019
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
Грађански водич кроз буџет за 2020. годину Одељење за буџет и финансије 30/12/2019 1,95 MB File Грађански водич
Одлука о буџету Општине Бач за 2020. годину 011-91/2019-I Скупштина општине 09/12/2019 2,9 MB PDF icon Одлука
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020 годину 400-1-37/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 02/12/2019 200 kB PDF icon Извештај
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ Општинско веће 15/11/2019 2,5 MB Package icon Oдлука
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину - II ребаланс Одељење за буџет и финансије 04/11/2019 1.95 MB File Грађански водич
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2019.годину 011-78/2019-I Скупштина општине 18/10/2019 3.51 MB PDF icon Одлука
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2019. године 401-2-15/2019-IV-04 Председник општине 14/10/2019 1,17 MB Microsoft Office document icon Извештај
Припрема другог ребаланса буџета за 2019. годину 400 -1-32/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 09/09/2019 3.41 MB Package icon Обрасци
Упитник за креирање буџета за 2020. годину - MS WORD формат Општинска управа 26/08/2019 468 KB Microsoft Office document icon Упитник - MS WORD формат
Упитник за креирање буџета за 2020. годину - PDF формат Општинска управа 26/08/2019 104 KB PDF icon Упитник - PDF формат
Упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Бач за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину 400 -1-26/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 26/07/2019 2,56 MB Package icon Упутство
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2019. године 401-2-8/2019-IV-04 Председник општине 12/07/2019 1,18 MB Microsoft Office document icon Извештај
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2018. годину 011-53/2019-I Скупштина општине 12/06/2019 4,44 MB Microsoft Office document icon Одлука, Package icon Прилози
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину Одељење за буџет и финансије 03/05/2019 2 MB File Грађански водич
Одлукa о ребалансу буџету Oпштине Бач за 2019. годину 011-29/2019-I Скупштина општине 17/04/2019 2.36MB Package icon Одлука
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Oпштине Бач за 2020. годину 40-1-92-1/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 20/03/2019 500 kB File План
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину Одељење за буџет и финансије 05/03/2019 1,96 MB File Грађански водич
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2019. годину 400-1-7/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 05/03/2019 497 kB File Упутство
Година: 2018
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018.године 011-104/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 149kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-105/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 2.98 MB PDF icon Одлука
Одлука о буџету Општине Бач за 2019. годину 011-106/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 2.74 MB PDF icon Одлука
Припрема трећег ребаланса буџета за 2018. годину 400 -1- 47-1/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 28/11/2018 3.52 MB Package icon Обрасци
Ревидирано упуство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину 400 -1-46/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 19/11/2018 0,98 MB Package icon Обрасци
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018. године 401-2-12/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 12/10/2018 1.54MB Package icon Извештај

Pages