Документа

Година: 2017
Назив Број документа Орган Датумsort descending Величина Извештаји
Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја у периоду од 2012. до 2016. године 1 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-04/2017-IV -04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 26/01/2017 32 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 31/01/2017 72 kB PDF icon Извештај
Година: 2018
Назив Број документа Орган Датумsort descending Величина Извештаји
Годишњи извештај локалне пореске администрације за 2017. годину Одељење за буџет и финансије 55 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 147 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај просветне инспекције за 2017. годину Одељење за општу управу и друштвене делатности 72 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-02/2018-IV -04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 29/01/2018 506 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај просветне инспекције за 2018. годину 61-1-25/2018-IV-01 Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове 31/12/2018 409 kB PDF icon Извештај
Година: 2019
Назив Број документа Орган Датумsort descending Величина Извештаји
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 278 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-17/2019-IV -02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 25/01/2019 208 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2018. годину - инспекције за заштиту животне средине 355-1-17/2019-IV -02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 25/01/2019 387 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2018. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-1/2019-IV -02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 25/02/2019 200 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду - пореска инспекција 435-1-61/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 28/02/2019 118 kB PDF icon Извештај
Година: 2020
Назив Број документа Орган Датумsort descending Величина Извештаји
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове 1,45 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2019. годину - просветна инспекција Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове 28/01/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-5/2020-IV-02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове 04/05/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - пореска инспекција 435-1-13/2020-IV-04 Одељење за буџет и финансије 24/06/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-6/2020-IV-01 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове 25/06/2020 PDF icon Извештај
Година: 2021
Назив Број документа Датумsort descending Величина Извештаји
Годишњи извештај о раду за 2020. годину - инспекције за заштиту животне средине Општине Бач 355-1-3/2021-IV-02 24/02/2021 2,35 MB PDF icon Извештај