Документа

Година: 2017
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја у периоду од 2012. до 2016. године 1 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-04/2017-IV -04 26/01/2017 32 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 31/01/2017 72 kB PDF icon Извештај
Година: 2018
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-02/2018-IV -04 29/01/2018 506 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај локалне пореске администрације за 2017. годину 55 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 147 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај просветне инспекције за 2017. годину 72 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај просветне инспекције за 2018. годину 61-1-25/2018-IV-01 31/12/2018 409 kB PDF icon Извештај
Година: 2019
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-17/2019-IV -02 25/01/2019 208 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 278 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2018. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-1/2019-IV -02 25/02/2019 200 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду - пореска инспекција 435-1-61/2019-IV-04 28/02/2019 118 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2018. годину - инспекције за заштиту животне средине 355-1-17/2019-IV -02 25/01/2019 387 kB PDF icon Извештај
Година: 2020
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2019. годину - просветна инспекција 28/01/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-6/2020-IV-01 25/06/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-5/2020-IV-02 04/05/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - пореска инспекција 435-1-13/2020-IV-04 24/06/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 1,45 MB PDF icon Извештај
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај о раду за 2020. годину - инспекције за заштиту животне средине Општине Бач 355-1-3/2021-IV-02 24/02/2021 2,35 MB PDF icon Извештај
Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2021. годину - просветна инспекција 17/03/2022 414.67 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-5/2022-IV-02 28/02/2022 1.03 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - инспекције за комуналне послове 355-1-8/2022-IV-01 28/02/2022 1 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - пореска инспекција 435-1-14/2022-IV-04 31/03/2022 467.59 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - инспекције за заштиту животне средине Општине Бач 501-2/2022-IV-02 28/02/2022 1.19 MB PDF icon Извештај
Извештај о реализацији локалног акционог плана запошљавања за општину Бач (01.01.2022. - 30.09.2022. године) 19/10/2022 252.39 KB PDF icon Извештај
Филијала Нови Сад 2021. ( извештај за период до 17.10.2022.) 19/10/2022 10.4 KB File Извештај
Филијала Нови Сад 2021. ( извештај за период до 17.10.2022.) 19/10/2022 18.99 KB File Извештај
Извештај о реализацији локалног акционог плана запошљавања за општину Бач (01.01.2021. - 31.12.2021. године) 24/10/2022 69.56 KB File Извештај
Година: 2023
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2022. годину - просветна инспекција 14/03/2023 280.22 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2022. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 350-16/2023-IV-02 10/03/2023 1.09 MB PDF icon Извештај

Pages