ЈАВНА РАСПРАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ ЗА 2021. ГОДИНУ

Објављено дана: 26.03.2021. године

ЈАВНА РАСПРАВА – ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА У ОПШТИНИ БАЧ У ПЕРИОДУ 2021 – 2023 ГОДИНЕ

Објављено дана: 13.10.2020. године

 

Начин учешћа у јавној расправи

Адресе за слање коментара:

Pages