ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2018. ГОДИНУ

Рок за достављање захтева и потребне документације:
31. октобар 2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање је у сарадњи са Општином Бач, а у склопу реализације Локалног акционог плана запошљавања, расписала Јавни позив послодавцима за доделу субвенцију за запошљавање теже запошљивих на новотвореним радним местима у 2017. години. Јавни позив је отворен до 28. јула 2017. године.

Датум објаве: 28. јун 2017. године

Јавни позив за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица у Општини Бач кроз доходовне активности

Датум објаве: 22.05.2017. године

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до 31.12.1017. године

Датум објаве: 20.01.2017. године

Обавештење спортским организацијама о пријављивању за финансирање и суфинансирање годишњих програма којима се остварују општи интерес у области спорта у општини Бач за 2017. годину

Објављено: 05.01.2017. године

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 21 сеоске куће и доделом пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Jавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Бач доделом најмање 10 пакета грађевинског материјала у оквиру потпројекта 4 регионалног стамбеног програма

Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава заинтересованих за суфинансирање камата на краткорочне кредите за набавку репроматеријала, сточне хране, нове пољопривредне механизације, машина и опреме код пословних банака.

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Бач, уз учешће општине Бач у субвенционисању дела камате на кредите

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години

Pages