ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТАsort ascending ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
21/05/2021 ROP-BAC-13165-ISAW-1/2021 Иличић Мирослав Вајска РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
12/05/2021 ROP-BAC-12998-CPI-1/2021 Маркуш Ивица Вајска ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
21/06/2016 ROP-BAC-12454-LOCА-1/2016 РАДОВАН ЋУЛИБРК ПР Трговинска услужна радња "РАД" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
07/06/2018 ROP-BAC-12409-IUPH-2-2018 МАЛАНЧИЋ ЉИЉАНА И ГОРАН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
07/06/2018 ROP-BAC-12407-IUPH-2-2018 ЗОБЕНИЦА НИКОЛА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
01/06/2018 ROP-BAC-12371-LOC-1/2018 ДРАГАН ТЕПИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
13/11/2018 ROP-BAC-12371-IUP-7-2018 ТЕПИЋ ДРАГАН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
18/06/2018 ROP-BAC-12371-ISAW-2-2018 ТЕПИЋ ДРАГАН РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
15/06/2020 ROP-BAC-12182-ISAW-1/2020 Трусина Владимир и Трусина Марија Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
12/05/2021 ROP-BAC-12164-ISAW-1/2021 Пенавин Владимир Бач РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
14/02/2018 ROP-BAC-1171-LOCH-2/2018 СТР"ВЕСНА" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
22/03/2018 ROP-BAC-1171-CPIH-6-2018 СТР"ВЕСНА" ВАЈСКА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
07/06/2018 ROP-BAC-11633-LOC-1/2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
01/11/2018 ROP-BAC-11633-CPI-2-2018 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
25/06/2020 ROP-BAC-1113-ISAW-12020 СТАНКОВИЋ АНА И ТРУСИНА АНА СЕЛЕНЧА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова

Pages