ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТАsort ascending ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
01/06/2021 ROP- BAC –1870– CPI -2/2021 ЗЗ Бачекс Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
03/07/2020 ROP- BAC –17159– CPI -2/2020 Франћишек Чапанда и Људмила Чапанда Селенча ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
23/09/2020 ROP- BAC – 1121 – CPA -1/2020 МИЛИНОВИЋ МИЛОШ И МИЛИНОВИЋ СНЕЖАНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
27/01/2021 ROP – BAC – 950 – LOC – 1/2021 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
25/06/2020 ROP – BAC – 784 – LOC – 12020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
23/09/2020 ROP – BAC – 784 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
30/06/2020 ROP – BAC – 7363– LOCН – 2/2020 ОЗЗ НИЗИНЕ Плавна ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 6389 – LOC – 1/2020 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
10/04/2020 ROP – BAC – 6389 – LOC – 1/2020 Народна библиотека Вук Караџић Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
07/05/2021 ROP – BAC – 6210 – LOC – 1/2021 Иван Ђурђевић Вајска ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 5139 – LOC – 1/2020 НАТАША БАЛАБАН БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/03/2020 ROP – BAC – 5139 – LOC – 1/2020 Наташа Балабан Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/03/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020. ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/03/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

Pages