ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТАsort ascending ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
23/09/2020 ROP – BAC – 4786 – LOC – 1/2020 ОШ ЈАН КОЛАР СЕЛЕНЧА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
03/04/2020 ROP – BAC – 4786 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
03/04/2020 ROP – BAC – 4786 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
23/09/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/04/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 ЕПС СОМБОР ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
08/04/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 ЕПС СОМБОР ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
13/03/2021 ROP – BAC – 4620 – LOC – 1/2021 Јанош Костић Вајска ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/09/2020 ROP – BAC – 4130 – IUP - 5/2020 Гашпаровски Јосип Селенча УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
23/09/2020 ROP – BAC – 4035 – IUP - 1/2020 КНЕЖЕВИЋ БОРО, КНЕЖЕВИЋ ЈОВАН, ЛАКИ САЊА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
28/02/2020 ROP – BAC – 4035 – IUP - 1/2020 Кнежевић Боро, Кнежевић Јован, Лаки СањаБач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
23/09/2020 ROP – BAC – 4034 – LOC – 1/2020 НОВКА РАДИ, БАЧКО НОВО СЕЛО ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/03/2020 ROP – BAC – 4034 – LOC – 1/2020 Новка Радић Бачко Ново Село ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
13/03/2020 ROP – BAC – 4033 – LOC – 1/2020 Младен Тот Бођани ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 4033 – LOC – 1/2020 МЛАДЕН ТОТ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
25/05/2021 ROP – BAC – 4033 – IUP - 6/2021 Младен Тот Бођани УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола

Pages