ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТАsort ascending ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
02/06/2020 ROP – BAC – 37780 – IUP - 10/2020 ИМТ Товаришево УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
18/02/2021 ROP – BAC – 37541 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 3747 – IUP - 6/2020 ИЛИЧИЋ ЈОСИП УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
19/03/2020 ROP – BAC – 3523 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 3523 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
26/08/2020 ROP – BAC – 34859 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
25/11/2020 ROP – BAC – 31757 – LOC – 1/2020 Павел Шимоњи Селенча ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
15/10/2020 ROP – BAC – 29168 – IUP - 1/2020 Даниловац Далибор и Даниловац Сабина Плавна УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
23/02/2021 ROP – BAC – 2630 – LOC – 1/2021 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/10/2020 ROP – BAC – 25673 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/06/2021 ROP – BAC – 25060 – IUP - 4/2021 ОПШТИНА БАЧ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
27/04/2021 ROP – BAC – 24294 – IUP - 1/2020 Аладин Ариф Бачко Ново Село УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/08/2020 ROP – BAC – 2417 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/06/2020 ROP – BAC – 23714 – IUP - 5/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
03/02/2021 ROP – BAC – 23 – LOC – 1/2021 Драган Цветковић Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

Pages