ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТАsort ascending ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
26/05/2021 ROP – BAC – 12114 – LOC – 1/2021 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Сомбор Локацијски услови ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
03/06/2020 ROP – BAC – 11409 – IUP - 1/2020 Радмила Нађ Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
18/06/2021 ROP BAC 10242 CPI 2 /20 2 1 ДОО Агробачка Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
26/06/2015 356-256/03-III ЛАЈШИЋ ДРАГАН И НЕВЕНКА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
10/08/2015 354-20/2015-IV-05 ТЕШАНОВИЋ ДАНЕ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
02/02/2016 353-49/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
12/02/2016 353-48/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
22/02/2016 353-43/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
12/02/2016 353-42/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
26/01/2016 353-41/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
14/12/2015 353-40/2015-IV-03 ЗИНДОВИЋ БРАНИСЛАВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
20/11/2015 353-39/2015-IV-03 "ЕПС Дистрибуција" доо Београд ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
30/10/2015 353-38/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
16/12/2015 353-37/2015-IV-03 НЕЏАД АВДУЛОВИЋ, пр. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
09/11/2015 353-33/2015-IV-03 ЈП"ВОЈВОДИНА ШУМЕ" Ш.Г. НОВИ САД ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

Pages