ПРАВИЛНИЦИ

Pravilnici

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ, ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ, ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ , ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ

Pages