Приступ информацијама од јавног значаја

ШИФРА: 
ГС-13
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: НИКОЛА БАЊАЦ
Телефон: 021/770-075 лок 145
E-mail: nikola.banjac@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 208 (II спрат)
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: