ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2022. ГОДИНИ

Служба за пољопривреду ОУ Бач подсећа заинтересована лица за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2022. години, да треба НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2021. године да поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:
Јужнобачки управни округ
Булевар Михајла Пупина 10
21000 Нови Сад
Са обавезном назнаком: „ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“

Поред Захтева потребно је доставити и доказ о уплати таксе у износу од 330,00 динара на рачун:
Прималац: Буџет Републике Србије
Сврха: Р.А.Т.
Шифра плаћања: 153
Број рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97                
Позив на број: 68-204

Након запримљеног захтева, ветеринарска инспекција ће организовати излазак на терен ради обрачуна условних грла, како би се свим подносиоцима захтева обезбедио потребан Записник са којим ће конкурисати на Јавни позив за остваривање права пречег закупа у 2022. години. Рок за аплицирање на Јавни позив је 31. октобар 2021. године.

 

Текст јавног позива са пратећом документацијом можете преузети овде