ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА升序排列 БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
27/01/2021 ROP – BAC – 950 – LOC – 1/2021 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
24/12/2020 ROP – BAC – 19287 – IUP - 5/2020 Теодора Тепић и Драган Тепић Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
24/12/2020 ROP- BAC –33995– CPI -2/2020 Гулић Владимир Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
25/11/2020 ROP – BAC – 31757 – LOC – 1/2020 Павел Шимоњи Селенча ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/10/2020 ROP – BAC – 25673 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
15/10/2020 ROP – BAC – 29168 – IUP - 1/2020 Даниловац Далибор и Даниловац Сабина Плавна УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
12/10/2020 ROP- BAC –28425– CPI -1/2020 Алавања Марко и Ружица Бођани ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
02/10/2020 ROP-BAC-27307-ISAW-1/2020 Жјак Јурај Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
27/09/2020 ROP – BAC – 4130 – IUP - 5/2020 Гашпаровски Јосип Селенча УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
23/09/2020 ROP-BAC-37057-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
23/09/2020 ROP – BAC – 2158 – LOC – 1/2020 МОМЧИЛОВИЋ МАРКО И МОМЧИЛОВИЋ ЈОВАНА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP-BAC-35969-ISAW-2/2020 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
23/09/2020 ROP – BAC – 3747 – IUP - 6/2020 ИЛИЧИЋ ЈОСИП УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
23/09/2020 ROP – BAC – 3523 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/09/2020 ROP – BAC – 2150 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

页面