ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА升序排列 БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
19/03/2020 ROP – BAC – 4034 – LOC – 1/2020 Новка Радић Бачко Ново Село ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/03/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020. ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/03/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
13/03/2020 ROP – BAC – 4033 – LOC – 1/2020 Младен Тот Бођани ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
28/02/2020 ROP – BAC – 4035 – IUP - 1/2020 Кнежевић Боро, Кнежевић Јован, Лаки СањаБач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
07/02/2020 ROP-BAC-35969-ISAW-2/2020 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, АД БЕОГРАД РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
27/12/2019 ROP-BAC-3337-LOC-1-2019 ДАНИЧЕК СТЕВАН И ДАНИЧЕК МАРИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/12/2019 ROP-BAC-3337-LOC-1-2019 ДАНИЧЕК СТЕВАН И ДАНИЧЕК МАРИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
09/12/2019 ROP-BAC-33564-LOC-1-2019 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
20/11/2019 ROP-BAC-26867-CPI-2-2019 ШКОРИЋ НЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
23/08/2019 ROP-BAC–24278–CPI1/2019 ЈАГОДИЋ БОЈАН ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
06/08/2019 ROP-BAC–5227–CPI-2/2019 МИЛИЧЕВИЋ ГОРАН ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
26/07/2019 ROP-BAC-16103-CPI-2/2019 ТОМИЋ ГОРАН ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
17/07/2019 ROP-BAC-16103-LOC-12019 ТОМИЋ ГОРАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/07/2019 ROP-BAC-16103-LOC-12019 ТОМИЋ ГОРАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

页面