ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА升序排列 ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
02/07/2020 ROP-BAC-23317-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
19/08/2020 ROP-BAC-4788-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
11/04/2019 ROP-BAC-36159-CPI-22019 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
19/10/2020 ROP – BAC – 25673 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
18/02/2021 ROP – BAC – 37541 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
02/02/2016 353-49/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/03/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020. ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
15/06/2015 351-29/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
03/05/2018 ROP-BAC-9152-LOC-1/2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
02/03/2018 ROP-BAC-4866-ISAW-1-2018 ОПШТИНА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
01/08/2018 ROP-BAC-15674-LOC-1-2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/10/2018 ROP-BAC-31412-ISAW-1-2018 ОПШТИНА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
01/11/2018 ROP-BAC-17116-CPI-2-2018 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
21/12/2018 ROP-BAC-34924-LOC-1-2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
11/12/2017 ROP-BAC-34583-CPI-2/2017 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи

页面