ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА升序排列 БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
26/08/2020 ROP – BAC – 34859 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/08/2020 ROP – BAC – 2417 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
19/08/2020 ROP-BAC-4788-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
19/08/2020 ROP-BAC-784-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
14/08/2020 ROP – BAC – 12586 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
10/08/2020 ROP-BAC-19287-ISAW-1/2020 Теодора Тепић и Драган Тепић Бач РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
05/08/2020 ROP-BAC-18931-ISAW-1/2020 Пољопривредно прерађивачкој задрузи Соја Продукт РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
09/07/2020 ROP – BAC – 16147 – IUP - 1/2020 Жјак Јурај и Жјак Мариа Селенча УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
03/07/2020 ROP- BAC –17159– CPI -2/2020 Франћишек Чапанда и Људмила Чапанда Селенча ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
02/07/2020 ROP-BAC-23317-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
30/06/2020 ROP – BAC – 7363– LOCН – 2/2020 ОЗЗ НИЗИНЕ Плавна ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
26/06/2020 ROP – BAC – 23714 – IUP - 5/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
25/06/2020 ROP-BAC-162-ISAW-12020 НИНИЋ ЈОВО БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
25/06/2020 ROP – BAC – 784 – LOC – 12020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
25/06/2020 ROP-BAC-1113-ISAW-12020 СТАНКОВИЋ АНА И ТРУСИНА АНА СЕЛЕНЧА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова

页面