ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА降序排列 ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
22/06/2018 ROP-BAC-15493-ISAW-1-2018 ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
22/09/2015 351-50/2015-IV-05 ДОО "AGROENERGY" ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Закључак о одбацивању
06/04/2015 351-10/2015-IV-05 ДОО "МОНИТОР" РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
18/06/2021 ROP BAC 10242 CPI 2 /20 2 1 ДОО Агробачка Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
01/06/2018 ROP-BAC-12371-LOC-1/2018 ДРАГАН ТЕПИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
03/02/2021 ROP – BAC – 23 – LOC – 1/2021 Драган Цветковић Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/04/2018 ROP-BAC-7800-LOC-1/2018 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
26/05/2021 ROP – BAC – 12114 – LOC – 1/2021 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Сомбор Локацијски услови ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/04/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 ЕПС СОМБОР ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/04/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 ЕПС СОМБОР ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
09/07/2020 ROP – BAC – 16147 – IUP - 1/2020 Жјак Јурај и Жјак Мариа Селенча УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
02/10/2020 ROP-BAC-27307-ISAW-1/2020 Жјак Јурај Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
03/11/2017 ROP-BAC-25521-IUP-3-2017 ЖИВКОВ АЛЕКСАНДАР УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
26/05/2016 ROP-BAC-8360-LOC-1/2016 ЖИВКОВ МИЛИЦА И САВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
07/04/2016 ROP-BAC-4934-LOC-1/2016 ЖИВКОВ МИЛИЦА И САВА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању

页面