July 2023

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

 
Законом о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.
Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.
 
С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
 
По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима, моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.
 
Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.
У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка  9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне  се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.
 
За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на располагању и можете нам се обратити путем мејла; jelena.kovacevic@bac.rs или на телефоне  021/6070-075 и 064/8511-922.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2024. ГОДИНИ

Расписан је Јавни позив  за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач за 2024. годину.

Служба за пољопривреду ОУ Бач подсећа да сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2024. години, треба да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2023. године поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:

Јужнобачки управни округ

Булевар Михајла Пупина 10

21000 Нови Сад

Са обавезном назнаком: „ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“

 

Поред Захтева потребно је доставити и доказ о уплати таксе у износу од 380,00 динара на рачун:

Прималац: Буџет Републике Србије

Сврха: Р.А.Т.

Шифра плаћања: 153

Број рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97                 

Позив на број: 68-204

 

Након запримљеног захтева, ветеринарска инспекција ће организовати излазак на терен ради обрачуна условних грла, како би се свим подносиоцима захтева обезбедио потребан Записник са којим ће конкурисати на Јавни позив за остваривање права пречег закупа у 2024. години.

Рок за аплицирање на Јавни позив је 31. октобар 2023. године.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ

Служба за пољопривреду ОУ Бач обавештава јавност да је расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ.
Обавештавају се заинтересоване  образовне и високообразовне установе  чији је оснивач држава, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, установe за извршење кривичних санкција, као и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства да да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач за 2024. годину  до 31.октобра 2023. године.

Сви заинтересовани, потребни формулар пријаве могу преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јелена Ковачевић, Руководилац Одељења,  телефон: 021/6070-075, локал 147 email: jelena.kovacevic@bac.rs или лично у просторијама Одељењa за привреду, пољопривреду и економски развој Општинe Бач.

Даном расписивања овог јавног позива ставља се ван снаге претходни ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ, објављен дана 13.06.2023. године.

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је данас кључеве од станова социјално угроженим породицама из Бача, које су у пожару, који је избио у насељу Економија 1, изгубиле кров над главом, када је изгорела цела стамбена зграда.
Изградња зграде за социјално становање, са 32 стана, коштала је 234,4 милиона динара, од чега је Покрајинска влада обезбедила 170 милиона динара, а део новца су уложили Општина Бач и донатори.
Стамбено је збринуто 12 социјално угрожених породица, међу којима су и вишечлане породице са децом, о чијем смештају је након пожара две и по године бринула Општина Бач, уз подршку Покрајинске владе.
„Веома брзо након пожара започели смо заједно са Општином Бач, половином 2021. године, изградњу објекта за породице које су остале без крова над главом. Овде је било много социјално угрожених породица, које су претрпеле велику штету у пожару, које су данас добиле квалитетније услове за живот и становање“, рекао је Мировић.
Укупна вредност улагања у зграду за социјално становање је 234.430.435,41 динара, од чега је Аутономна Покрајина Војводина финансирала укупно 170.000.000,00 динара, донацијама од стране физичких и правних лица у новцу је обезбеђено 14.676.720,00 динара, док је кроз донације у материјалу и радовима обезбеђено 31.642.359,24 динара, а Општина Бач је изградњу зграде финансирала са укупно 18.111.356,17 динара.
Остали станови у згради су додељени на основу Јавног позива који је расписала Општина Бач. 
Догађају су присуствовали покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић и председник Општине Бач Др Стева Панић.

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО

Председник општине Бач је на основу Закључка  Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бач број 820-1-29/2023-IV-01 од 22.07.2023.године донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Месне заједнице Бачко Ново Село због елементарне непогоде проузроковане олујним ветром.
Позивају се грађани Месне заједнице Бачко Ново Село који су претрпели штету на стамбеним објектима од олујног ветра  дана 22. јула 2023. године, да исту могу да пријаве  односно поднесу Захтеве у  канеларији Месне Заједнице Бач,  Др Зорана Ђинђића 2, Бачко Ново Село и у Општинској управи Бач , ул. Трг Др Зорана Ђинђића 2 Бач - (пријемна канцеларија).

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРЕЧАВАЊУ ШИРЕЊА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

Због неповољне епизоотиолошке ситуације - ширења заразне болести афричке куге свиња, Републичка ветеринарска инспекција  апелује на све држаоце свиња да се не врши номадска испаша домaћих свиња, а све у циљу спречавања контакта домаћих и дивљих свиња. Све наведено су биосигурносне мере у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања опасне заразне болести афричке куге свиња.

Pages