ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ

Тренинг обуке у области "Маркетинг и ПР", а које се спроводе у оквиру пројекта ФЕД ЦЦНЕТ прекограничне сарадње Србије и Хрватске, започеле су данас 01.03.2021. године Модулом 1 који је представљен у Малој сали зграде Народне библиотеке "Вук Караџић" Бач.
Предавачица Биљана Видука је полазнике који су се претходно пријавили за ове обуке упознала са основним појмовима маркетинга, који најчешће подразумевају: сегментацију, позиционирање, циљне кориснике, анализу тржишта, купце и конкуренцију.  
На самом почетку присутне је поздравила Координаторка пројекта за општину Бач, Тања Митић која је том приликом изразила задовољство бројем пријављених и чињеницом да ће се и део пројекта који се односи на стицање вештина и унапређење компетенција реализовати у унапред задатим роковима. 
Пројекат прекограничне сарадње под називом "Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET)",
започео је са имплементацијом 15. јула 2019. године у трајању од 24 месеца. Пројекат се спроводи у склопу програма прекограничне сарадње Интеррег ИПА Хрватска - Србија 2014. – 2020., а управљачко тело је Министарство регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске. Укупна вредност пројекта износи 721.658,41 €.
Учешће у гранту имају Општина Ловас (Република Хрватска), Град Илок (Република Хрватска) и Општина Бач (Република Србија), који су уједно и партнери на пројекту с тим да је водећи партнер Општина Ловас.
Циљ пројекта је побољшати приступ релевантним компетенцијама, побољшати релевантну инфраструктуру и услуге кроз програме обуке за незапослене и успоставити
транснационални модел умрежавања, чиме се повећава општи ниво компетенција и могућности радне снаге малих и средњих предузећа.
Самим тим се такође повећава развој
институционалне инфраструктуре, услуга и мрежа у пружању приступа одговарајућим компетенцијама за побољшање конкурентности и пословног окружења у прекограничном подручју.

ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ