ЈАВНА РАСПРАВА НАЦРТА ОДЛУКЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ