OБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све пољопривреднике да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписаo нове кредитне конкурсе за доделу и инвестиције у физичку имовину у примарној, биљној и сточарској производњи. 

 • КОНКУРС за доделу кредита за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2022 години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2022 години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за куповину пољопривреног земљишта до 5 хектара у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2022. години

Сви конкурси су отворени од 17.9. до 31.10.2022. године.

Више информација  се налази на линку покрајинског фонда: https://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/konkursi-cyr.html

Сви заинтересовани се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр. тел. 021-6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач.