КРЕДИТИ РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

Oдељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване да је Развојни фонд Војводине расписао Конкурсе за доделу кредита за подршку предузетницима, правним лицима као и пољопривредним газдинствима. 
Опште услове за остваривање права на средства из ових конкурса можете видети на: https://rfv.rs/?page_id=3347
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.