OБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава јавност да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписao КОНКУРСЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА У 2023. ГОДИНИ. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле

Све додатне информације могу се добити на телефон Покрајинског фонда за развој пољопривреде: 021/557-451;
Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде: www.fondpolj.rs
За  сву неопходну помоћ приликом аплицирања можете се обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр.тел. 021-6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач.