July 2018

НОВИ КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је три нова конкурса у области самозапошљавање, запошљавања незапослених лица и спровођења јавних радова. Конкурси су намењени удружењима, незапосленим лицима која желе да покрену сопствени бизнис као и послодавцима који припадају приватном сектору, а који намеравају да запосле нове раднике. Такође, конкурс за јавне радове намењен је удружењима грађана са територије АП Војводине. Сва три конкурса су отворена до 17.08.2018.

ИНФОРМАЦИЈА

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач обавештава регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Бач да је Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у целости затворен због утрошка расположивих средстава . Бесповратна средства опредељена су по областима и у случају да у појединим  областима буде неутрошених иста ће бити прерасподељена у област где по захтевима има недостајућих средстава.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са немачком хуманитарном организацијом АСБ, покренуло је пројекат Иницијатива за социјалну димензију европских интеграција. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као представник Републике Србије, прави избор 15 социјално девастираних општина из руралних средина. Задатак сваке општине ће бити да изложи по три пројекта појединачне вредности до 50.000 еура са релевантним темама.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

Општина Бач, у складу са Одлуком о буџету Општине Бач за 2018. годину и Финансијским планом Општине Бач за 2018. годину, доделиће средстава за финансирање, односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом у 2018. години, у укупном износу до 650.000,00 динара.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАТВАРАЊУ КОНКУРСА

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач обавештава регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Бач да је Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава затворен због утрошка расположивих средстава, осим за област пчеларства.
У Бачу, 17.07.2018. године
 
Председник Комисије
Милијана Савић
 

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Центар министарства одбране Нови Сад обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије.
Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Бач у 2018. години, расписала је конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава. Средства за ове намене предвиђена су у износу од 8 милиона динара а конкурс је отворен до утрошка средстава односно најкасније до 31.8.2018. године.
 

页面