January 2022

РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Поштовани грађани,

Општина Бач је дана 27/01/2022 донела Одлуку о расписивању Огласа за давање у закуп и на коришћење државног пољопривредног  земљишта. Текст Огласа је постављен на линку у наставку овог обавештења, а налази се и на званичном сајту Управе за пољопривредно земљиште https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/oglasi/Bac-web-aplikacija-1-krug-2021.pdf

Јавно надметање за пољопривредно земљиште се и ове године обавља путем веб апликације која се налази на сајту Управе за пољопривредно земљиште (https://upz.minpolj.gov.rs/). Ради се о апликацији којој се приуступа преко банера плаве боје под називом „Дигитално јавно надметање“, у оквиру које се налази и корисничко упутство за подношење пријава.

Оно што је новина ове године, јесте да приликом уплате депозита - сви заинтересовани преузимају позив на број (који уписују на уплатницу), а који се аутоматски генерише у поменутој апликацији. Потребно је пратити корисничко упутство, а уколико су потребна додатна појашњења, молимо да се обратите сарадницима у Канцеларији за пољопривреду ОУ Бач (бр.тел. 021/6070-075 или лично у канц.213 ОУ Бач).

Измене у вези поступка аплицирања прописао је и ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ (Сл. гласник РС бр. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20 , 63/21 ). Неке од њих су:

“Члан 25.

(1) Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас и ако се достави доказ о уплати депозита за сваку јединицу јавног надметања појединачно.

(2) Ако је за јединицу јавног надметања одлуком о расписивању јавног огласа утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

…..

(7) Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, најповољнији понуђач је учесник чија је пријава прва регистрована у веб-апликацији за спровођење јавног надметања.

(8) Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп пољопривредног земљишта у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

……

(10) У поступку јавног надметања, правно и физичко лице пријављује се и прилаже путем веб-апликације за спровођење јавног надметања документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа.

(11) Право закупа има физичко и правно лице које се пријавило на јавно надметање до рока наведеног у одлуци о расписивању јавног огласа и које испуњава услове за остваривање права закупа у првом кругу, односно у другом кругу јавног надметања, прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и чија је понуда иста или већа од износа почетне цене из одлуке о расписивању јавног огласа.

(12) Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

(13) Након истека рока за пријаву, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа свих подносилаца захтева на основу документације приложене путем веб-апликације за спровођење јавног надметања.

(14) На дан отварања понуда, који је одређен одлуком о расписивању јавног огласа, из веб-апликације за спровођење јавног надметања се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп пољопривредног земљишта.

Члан 26.

(1) Након спроведеног поступка јавног надметања, уплаћени депозит се враћа понуђачима, осим најповољнијем понуђачу.

(2) Ако најповољнији понуђач одустане од закупа након спроведеног јавног надметања, депозит му се не враћа, осим у случају настанка околности које доводе до немогућности закупа тог земљишта.

( 3) Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит урачунава се у годишњу закупнину.

Члан 27.

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб презентацији Управе и садржи: списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе понуде и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

Члан 28.

………

(3) Ако након спроведеног поступка јавног надметања, најповољнији понуђач писмено одустане од своје понуде или у року одређеном одлуком не плати закупнину, односно не достави доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења плаћања закупнине за наредне године закупа за одређену јединицу јавног надметања, сматра се да та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.”

 

Прилози:

 

ДОДЕЉЕНЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Поводом обележавања Светог Саве данас 27.01.2022. године је у Свечаној сали Општине Бач уприличена додела светосавских награда лауреатима. 
Присутнима се прво обратила заменица председника општине Бач, Марина Балабан која је добитницима овог битног и важног признања честитала и пожелела срећу у даљем професионалном и педагошком раду са децом. 
Беседу на тему "Свети Сава као светитељ" одржао је презвитер Бранислав Нијемчевић парох из Плавне, док је о Светом Сави као првом српском просветитељу говорила директорица основне школе "Свети Сава" из Плавне Вера Тојагић.  
Светосавску награду за дугогодишњу каријеру у раду са децом најмлађег узраста примила је васпитач Бранка Беатовић запослена у ПУ „Колибри“ Бач. Испред ОШ „Алекса Шантић“, за свој педагошки допринос награду је добила наставница разредне наставе, Душанка Курдулија.Професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут ОШ „Јан Колар“ из Селенче, Самуел Витез је такође овогодишњи лауреат. Добитница светосавске награде испред колектива ОШ „Моша Пијаде“ из Бачког Новог Села је професор географије и информатике Инес Станојев. Милоданка Илић, професор разредне наставе  је добитник овог престижног признања  испред   ОШ „Свети Сава“ из Плавне.  Дипломирани агроном – Кристина Носал – примила је светосавску награду као запослена у Пољопривредној школи у Бачу.  Испред ОШ „Вук Караџић“ Бач светосавску награду је примио професор географ Младен Павков.   
Награде су лауреатима уручили председник СО Бач Драган Амиџић и заменица председника општине Бач, Марина Балабан.

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2022-2028 – ЈАВНА РАСПРАВА

Општина Бач обавештава заинтересоване грађане и ширу јавност да се почевши од  26/01/2022  спроводи јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Бач за период од 2022. – 2028.

Нацрт Плана  је јавно објављен на интернет страници општине www.bac.rs у оквиру главног менија „Актуелности“ под „Јавна расправа“ и такође у оквиру банера који се налази на насловној страни општинског сајта, а који прати израду овог планског документа.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржава се у периоду од 26.01.2022. до 14.02.2022. године, док ће се отворени састанак представника надлежних органа, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног информисања одржати у Свечаној сали Општинске управе Бач дана 10.02.2022.године у 11:00 часова.

Сви заинтересовани, своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на изложени нацрт Плана могу доставити Општинској управи општине Бач путем електронске поште на e-mail адресу:  jelena.kovacevic@bac.rs или поштом на адресу Општина Бач, Трг Др Зорaна Ђинђића 2, 21420 Бач, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Бач за период 2022 – 2028. године ”.

 

页面