May 2024

42. МАЈСКИ СУСРЕТИ ВАТРОГАСАЦА

Општински ватогасни савез и ДВД "Бођани 1935" позивају све заинтересоване суграђане на 42. мајске сусрете ватрогасаца који ће се одржати у недељу 26.05.2024. године са почетком у 10:00 часова.
Пионири ће се такмичити на школском игралишту, док ће се остале категорије (јуниори, сениори) надметати у центру Бођана, код католичке цркве.
Организатори очекују велики број екипа и добру атмосферу.

42. МАЈСКИ СУСРЕТИ ВАТРОГАСАЦА
42. МАЈСКИ СУСРЕТИ ВАТРОГАСАЦА

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
“Службени гласник РС”, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

Јавно достављање врши се:

a) ако ниједан други начин достављања није могућ;
б) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
в) у другим случајевима одређеним законом.

Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

БИРАЧКИ СПИСАК