ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ, ПОВОЉНИХ КРЕДИТА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ У БАЧУ

Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је конкурсе за правна лица и предузетнике, као и за регистрована пољопривредна газдинства. Уведене су две нове кредитне линије, а постојеће кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. 

Од нових услова посебно издвајамо:

 1. Сви дугорочни кредити су са роком враћања до 7 година (осим по Конкурсу за набавку нове механизације где је рок до 5 година),
 2. Могућност избора рока враћања кредита, дужине грејс периода и динамике отплате,
 3. Повећани су максимални износи кредита на појединим конкурсима 
 4. Старосна граница код РПГ „подигнута“ на 70 година,
 5. Код краткорочних кредита за обртна средства Период расположивости кредита продужен на 48 месеци,
 6. Уведене су нове кредитне линије и то: 
 • за ТУРИЗАМ (и за правна лица и предузетнике и за РПГ).
 • за инвестирање у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма (и за правна лица и предузетнике и за РПГ).

Правна лица и предузетници могу аплицирати на следеће конкурсе:

 • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања;
 • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства;
 • Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма;
 • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма;
 • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства. 

Регистрована пољопривредна газдинства могу аплицирати на следеће конкурсе:

 • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;
 • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта;
 • Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове механизације;
 • Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма;
 • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма;
 • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди; 

Нови конкурси се примењују од 01.01.2018.године, рокови за подношење захтева за кредит нису ограничени. 

 

Како бисте ближе чули о свим условима кредитирања Развојног фонда АП Војводине позивамо Вас на презентацију 11.04.2018. године у 11х која ће се одржати у Бачу у малој сали Културног центра у Бачу, Трг др Зорана Ђинђића 4.

 

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ