ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

附件大小
PDF icon Текст огласа139.1 KB