ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА/ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду Општинске Управе Бач обавештава све заинтересоване  да је Покрајински секретеријат за пољопривреду , водопривреду и шумарство расписао следећи конкурс :

-   Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на  територији АП Војводине у  2019. години.  

Рок за подношење пријава на наведене конкурсе је 10.04.2019.године .

Све додатне информације о конкурсу могу се добити на телефон 021/487-4379 од 10-14 часова. Текст конкурса  и  пријавну документацију можете преузети на сајту Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство  www.psp.vojvodina.gov.rs   

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА/ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ