НОВИ КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА И ПРИВРЕДУ

Канцеларија за локални економски развој општине Бач обавештава  све заинтересоване да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао више конкурса за доделу бесповратних средстава и то:

 • за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге
 • за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије
 • за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала за доделу бесповратних средстава за микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине
 • за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме
 • за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима
 • за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичких потенцијала– организовање конгреса
 • за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала - манифестације   
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине .
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за технолошко осавремењивање угоститељских објеката и објеката за дегустацију у цуљу иновирања процеса.
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима  за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичких потенцијала у АП– набавка машина и опреме .
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине

Опширније информације о конкурсима и рокови за аплицирање могу се пронаћи  на сајту Покрајинског секретеријата за привреду и туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs и на телефон 021/487 4072 од 10 – 14 часова. Заинтересовани за помоћ код аплицирања могу се обратити и сарадницима у Канцеларији за локални економски развој на бр.тел. 021-770 075 локал 149 или лично у канцеларији 208 Општинске управе Бач.

 

НОВИ КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА И ПРИВРЕДУ