ОДРЖАНА 106. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 29. марта 2019. године одржана је 106. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 10:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали и запослени у општинској управи Бач, директор Установе за спорт и рекреацију, директорка Народне библиотеке „Вук Караџић“, представник Туристичке организације општине Бач, као и секретари месних заједница Бач, Бачко Ново Село, Бођани и Вајска, који су образложили предложене акте. 

Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за подношење предлога програма удружења грађана из општине Бач у области развоја туристичких потенцијала општине Бач;
 • Донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за подношење предлога програма удружења грађана из општине Бач у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години;
 • Донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за подношење предлога програма удружења грађана из општине Бач у области заштите животне средине у 2019 години;
 • Донело Одлуку о оснивању Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Бач;
 • Утврдило је Предлог Оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бач за 2019. годину и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
 • Донело Решење о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање програма удружења грађана из општине Бач у области социјалне заштите у 2019. години;
 • Донело Решење о образовању и именовању чланова Савета за јавну безбедност општине Бач;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију “Бачка тврђава” Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације општине Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бачко Ново Село за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бођани за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Вајска за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Донело Решење о усвајању предлога стручне Комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Бач;

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 106. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА