Приступ информацијама од јавног значаја

ШИФРА: 
ГС-13
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: ШПИРО ШОРГИЋ
Телефон: 021/770-075 лок 124
E-mail: nacelnik@bac.rs 
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 29 (I спрат)
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: