KОНКУРС ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

Дана 01.07.2020. године расписан је Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Бач за куповину сеоских кућа са окућницом.

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији општине Бач који немају стамбени простор у свом власништву.
Под сеоским кућама сматрају се непокретности које се налазе у насељеним местима: Бач, Селенча, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село.
Укупна средства која се додељују по овом Kонкурсу износе 3.000.000,00 динара. Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.
Комплетан текст Конкурса, Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Бач за куповину сеоских кућа са окућницом, као и Образац пријаве на конкурс могу се преузети путем линка: http://www.bac.rs/sr/konkurs-seoske-kuce

Све  додатне информације могу се добити лично у канцеларијама бр. 9 и бр. 208 или путем телефона 021/6070-075 лок. 130 Ивана Модић и лок. 149. Антонио Шумић.