НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 01.09.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 41. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 37/20), и члана  17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба на седници одржаној 01.09.2020. године доноси

НАРЕДБУ
о спровођењу следећих мера

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2  забрањују се јавна окупљања на целој територији Општине Бач на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5m, односно на смака 4m2 може бити присутно једно лице.

2. Забрана окупљања  из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 на територији Републике Србије.

 

Командант Штаба
Стева Панић с.р.