ЈАВНА РАСПРАВА НАЦРТA ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ