ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ