РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Везано за Попис пољопривреде 2023, обавештавају се заинтересована лица да је Републички завод за статистику објавио Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче .
Ранг-листу кандидата може се видети - овде
Кандидати који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи имају наведен термин и место за предају документације и интервју.
Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа.
Документација коју је потребно донети на интервју се може видети - овде

Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на предају документације и интервју), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена на сајту Републичког завода за статистику, 1. септембра 2023. године, у 16:00 часова.

 

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023