ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО

Председник општине Бач је на основу Закључка  Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бач број 820-1-29/2023-IV-01 од 22.07.2023.године донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Месне заједнице Бачко Ново Село због елементарне непогоде проузроковане олујним ветром.
Позивају се грађани Месне заједнице Бачко Ново Село који су претрпели штету на стамбеним објектима од олујног ветра  дана 22. јула 2023. године, да исту могу да пријаве  односно поднесу Захтеве у  канеларији Месне Заједнице Бач,  Др Зорана Ђинђића 2, Бачко Ново Село и у Општинској управи Бач , ул. Трг Др Зорана Ђинђића 2 Бач - (пријемна канцеларија).