ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА升序排列 ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
10/03/2021 ROP-BAC-5583-CPI-1/2021 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
18/05/2021 ROP-BAC-37541-ISAW-2/2021 ОПШТИНА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
19/03/2020 ROP – BAC – 4788 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
04/02/2021 ROP-BAC-950-CPI-2/2021 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
12/07/2018 ROP-BAC-17116-LOC-1-2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
10/12/2018 ROP-BAC-14171-CPI-2-2018 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
03/05/2018 ROP-BAC-19151-CPA-4-2018 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
27/12/2018 ROP-BAC-36159-LOC-1-2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/11/2017 ROP-BAC-34583-LOC-1/2017 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
25/05/2016 ROP-BAC-9805-LOC-1/2016 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
01/12/2015 351-66/2015-IV-05 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
07/06/2018 ROP-BAC-11633-LOC-1/2018 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/06/2021 ROP – BAC – 25060 – IUP - 4/2021 ОПШТИНА БАЧ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/10/2018 ROP-BAC-31206-CPI-1-2018 ОЛИВЕРА БОГУНОВИЋ И НАТАЛИЈА ШТРБАЦ-БОГУНОВИЋ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
25/04/2018 ROP-BAC-5552-CPI-2-2018 ОЗЗ"НИЗИНЕ" ПЛАВНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи

页面