ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ升序排列
24/12/2020 ROP – BAC – 19287 – IUP - 5/2020 Теодора Тепић и Драган Тепић Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
15/10/2020 ROP – BAC – 29168 – IUP - 1/2020 Даниловац Далибор и Даниловац Сабина Плавна УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
12/10/2020 ROP- BAC –28425– CPI -1/2020 Алавања Марко и Ружица Бођани ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
02/10/2020 ROP-BAC-27307-ISAW-1/2020 Жјак Јурај Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
25/09/2024 ROP-BAC-25712-ISAW-1/2020 Валашек Мирослав Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
19/10/2020 ROP – BAC – 25673 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
22/09/2020 ROP-BAC-22942-ISAWНА-2/2020 Ћулибрк Маша и Ћулибрк Радован РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
18/09/2020 ROP-BAC-25197-ISAW-1/2020 AgroEnergy Нови Сад РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
27/04/2021 ROP – BAC – 24294 – IUP - 1/2020 Аладин Ариф Бачко Ново Село УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/08/2020 ROP – BAC – 2417 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/08/2020 ROP – BAC – 34859 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
10/03/2021 ROP – BAC – 22246 – IUP - 1/2020 Ћулибрк Мирко и Ћулибрк Миљана Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
19/08/2020 ROP-BAC-784-CPI-2/2020 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
14/08/2020 ROP – BAC – 12586 – IUP - 3/2020 САТ ТРАКТ Бачка Топола УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/08/2020 ROP – BAC – 19491 – LOC – 1/2020 КСЦ ТЕКТОНА Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

页面