ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025