Позив за достављање понуда, услови и отпис послова за пружање услуге рачуноводства и књиговодства корисницима пројекта "Иновативан и одржив приступ тржишту рада уа рањове групе у општини Бач"