ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ

Јавна расправа о Нацрту Одлуке  биће одржана у периоду од 21. априла  до  5. маја 2023. године.