РЕШЕЊА

Решења

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Бач

Решење о образовању комисије за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Бач