РЕШЕЊА

Решења

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територију општине Бач

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територију општине Бач

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територију општине Бач

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територију општине Бач

Pages